La custòdia compartida dels fills resulta incompatible amb la condemna d'un dels cònjuges per delicte d'amenaces en l'àmbit familiar, segons estableix el Tribunal Suprem, en una sentència de 4 de febrer del 2016. El ponent, indica que és determinant per acordar el règim de guarda i custòdia compartida que entre els pares hi hagi mutu respecte en les seves relacions personals, que permeti conductes que beneficiïn al menor, no pertorbin el seu desenvolupament emocional i que, "tot i la ruptura afectiva dels progenitors, es mantingui un marc familiar de referència que sustenti un creixement harmònic de la seva personalitat ". I distingeix entre la lògica conflictivitat que pot existir entre progenitors per la ruptura, i que aquest marc de relacions es vegi ratllat per una injustificable condemna per un delicte de violència de gènere que aparta al pare de l'entorn familiar i de la comunicació amb la mare, "el que van a impossibilitar l'exercici compartit de la funció parental adequat a l'interès dels seus dos fills". El magistrat cita els antecedents dictats per la Sala en sentències de 29 d'abril de 2013; 16 de febrer i 21 octubre 2015. L'article 2 de la Llei Orgànica 8/2015 de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, exigeix que la vida i desenvolupament del menor es desenvolupi en un entorn lliure de violència i que "en cas de que no puguin respectar-se tots els interessos legítims concurrents, ha de prevaler l'interès superior del menor sobre qualsevol altre interès legítim que poguera concórrer ". "No és procedent la guarda i custòdia conjunta quan qualsevol dels pares està sotmès a un procés penal incoat per atemptar contra la vida física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat o indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills que convisquin amb tots dos ". "Tampoc no és procedent quan el jutge adverteixi, de les al·legacions dels pares i les proves practicades, l'existència d'indicis fundats de violència domèstica".

Comments are closed.

Pujar

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies