El Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 2 de Quintanar de l'Ordre ha dictat una recent sentència (sentència núm 87/2017, de 19 de maig) en la qual resol diverses qüestions en un procés sobre nul•litat de clàusules abusives i reclamació de quantitat contra Caixabank SA. En la sentència es declara nul • litat de clausula sòl, venciment demora, cessió del crèdit i comissió d'impagats, així com fiança, i s'obliga a l'entitat bancària a pagar les despeses de redacció de les noves escriptures. El demandant, es va subrogar en el crèdit obtingut per la promotora per tal d'adquirir el seu habitatge amb la seva parella. En aquest crèdit i en el seu subrogació ja apreciaven clàusules de dubtosa abusivitat, per vulnerar en el seu conjunt en principi de reciprocitat. A aquest préstec hipotecari es va sumar un altre posterior de 20.500 euros sol•licitat per un dels compradors per poder pagar la seva parella la quantitat que se li havia adjudicat a l'extingir-se el condomini sobre l'immoble. Entre les clàusules "dubtoses" s'incloïa: clàusula sòl i sostre (fixats en 3% i 8%), interessos moratoris al 20,5%, gestió de reclamació d'impagats, resolució anticipada, o despeses a càrrec del prestatari. En la seva defensa, l'entitat de crèdit va al•legar que les clàusules havien estat negociades i pactades, i fins i tot que la "clàusula sòl" no havia arribat a aplicar-se precisament fruit d'aquestes negociacions. Dubte de la condició de consumidor dels demandants, ja que han reconegut que viuen habitualment en un altre immoble a Madrid, i que tant les despeses traslladats a l'hipotecat com la clàusula de venciment anticipat estan previstos en la llei. En definitiva, el banc considera que totes les clàusules impugnades compleixen amb el control de transparència i altres exigències de la normativa protectora de consumidors i usuaris. En la sentència, el jutjat estima íntegrament la demanda interposada i declara nul•les les clàusules inserides en els crèdits contractats: de variabilitat d'interessos, d'imposició de despeses, comissió de gestió de reclamació d'impagats, venciment anticipat, renúncia a la notificació de cessió de crèdit i consolidació. En conseqüència es tindran per no posades i s'allibera als fiadors solidaris, obligant a l'entitat bancària a abonar les quantitats satisfetes de més per aplicació de les clàusules anul•lades més interessos, i a suportar les despeses de la nova redacció i inscripció de les escriptures. La demandada també resulta condemnada al pagament de les costes. En l'examen sobre el control de comprensibilitat real d'aquesta clàusula, el jutjat adverteix una sèrie d'indicis d'abusivitat, d'acord amb els criteris establerts pel Tribunal Suprem en la seva sentència de 9 de maig de 2013. Partint que la clàusula denunciada és del tipus "condicions generals de la contractació", segons l'opinió del jutge no supera el control de transparència, no apareixent destacada en la redacció del contracte malgrat la seva transcendència, emmascarant-com una clàusula accessòria. Tampoc s'aprecia una suficient informació prèvia, no bastant la valoració del risc que l'entitat bancària estudia internament per a la concessió del crèdit, i es dificulta la comprensió del veritable preu del contracte. No s'ha provat que s'oferís al consumidor simulacions sobre els possibles escenaris relacionats amb el comportament previsible del tipus d'interès, ni d'altres modalitats de préstec perquè el client pogués comparar l'esforç econòmic que li suposava. A més, el jutge aprecia desequilibri entre el límit superior (clàusula sostre) i l'inferior (clàusula sòl) dels interessos. La clàusula sostre es fixa en un 8%, impensable en el moment del contracte, i la terra en un 3%. La conseqüència de la seva consideració abusiva és la nul•litat parcial de la clàusula, és a dir, pel que fa a la fixació del sostre i el terra, mantenint-se el pacte d'interessos en tota la resta, sense que sigui procedent la moderació del mateix (en aplicació de la doctrina de l'STJUE de 14 de juny de 2014).

Comments are closed.

Pujar

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies