No pot ser autònom un treballador que realitza les mateixes tasques per a una empresa que els companys que treballen per compte d’altri.

El Tribunal Suprem ha establert que quan un autònom realitza per a una empresa les mateixes funcions que els contractats per compte d'altri, la relació ha de ser qualificada com a laboral, com ja ho va declarar el TSJ, sense que a aquesta consideració s'oposi la no subjecció a un concret horari o la no imposició dels períodes de vacances. En aquest sentit, “l'ajeneidad” està fora de tot dubte vista l'escassíssima quantia en inversió que el demandant va haver de fer per poder desenvolupar l'activitat encomanada, ja que ell només va aportar eines comunes, el seu telèfon mòbil o un petit vehicle, davant de la major inversió que va realitzar l'empresa en lliurar-eines especialitzades, vehicles per a transport de peces importants, i formació per a l'oportú coneixement de les instal•lacions a muntar. En el cas enjudiciat, són circumstàncies rellevants que malgrat figurar el demandant donat en el RETA, ha vingut prestant els seus serveis professionals per a l'empresa des de fa anys en virtut d'un contracte marc de col•laboració per a l'activitat de muntatge i reparació d'aparells elevadors ; prestant els seus serveis de forma habitual, personal i directa. Per a cada encàrrec el demandant signava un annex en el qual figurava el preu i el termini d'execució fixats per la demandada. Destaca també la sentència que el suposat no té encaix en la figura de la subcontractació en el sector de la construcció; com tampoc en un treballador autònom, perquè la nova regulació d'aquest no ha modificat la delimitació de la relació laboral en no assimilar al treballador assalariat amb el treballador autònom econòmicament dependent, en definir la figura de treballador autònom exigint que en el cas de els autònoms econòmicament dependents, es formalitzi per escrit el contracte, la regulació de la jornada o de les interrupcions justificades d'activitat professional i l'extinció contractual

Comments are closed.

Pujar

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies