La dissolució immediata de la societat de guanys, sense que hi hagi una "explicació raonable" per aquesta circumstància, impedeix als cònjuges acollir-se al caràcter gratuït de les seves aportacions. Així ho determina el Tribunal Suprem, en una sentència del 23 de desembre del 2015. En el cas enjudiciat, el cònjuge, per mitjà d'escriptura pública, va aportar amb caràcter gratuït a la societat de guanys l'habitatge -que seria el domicili conjugal-, una plaça de garatge i 1.650.000 euros. Dos dies després, van contreure matrimoni. Després de set dies, els cònjuges van atorgar escriptura pública de dissolució de la societat, adjudicant-se la dona els immobles i 600.000 euros; el marit, per la seva banda, es va quedar amb el 1.050.000 euros restant. A efectes fiscals, el matrimoni va presentar autoliquidació amb exempció de l'impost sobre transmissions i actes jurídics documentats. En canvi, Hisenda va practicar liquidació pel concepte de l'Impost de Donacions amb una base imposable de 1.050.000 euros. Els interessats van al·legar en el seu recurs de cassació que l'aportació a la societat no podia considerar-se una donació. No obstant això, el TS rebutja aquesta interpretació i considera que no es poden tenir en compte les sentències aportades pels recurrents. "La circumstància comuna a totes elles que nominalment hagi tingut lloc una aportació de béns a la societat de guanys no permet identificar les situacions fàctiques, clarament diferents", raona el ponent, el magistrat Garzón Herrero. L'existència d'una escriptura pública de dissolució, subscrita "només set dies després de la primera i cinc després de contraure matrimoni, és un element d'interpretació bàsic i fonamental a l'hora de fixar l'abast, naturalesa i sentit de l'escriptura", assevera la sentència. Garzón Herrero recorda que recorda que l'article 1282 del Codi Civil estableix que "per jutjar la intenció dels contractants, cal atenir principalment als actes d'aquests, coetanis i posteriors al contracte". Per això, determina que no pot acceptar-se l'existència d'una aportació a la societat de guanys -que per essència és estable- amb una dissolució immediata, sense que es produeixi una explicació raonable. "Explicació que en aquest litigi no s'ha ofert", conclou.

Comments are closed.

Pujar

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies