El tribunal d’apel•lació pot aplicar d’ofici els efectes derivats de la declaració de nul•litat de la clàusula sòl d’acord amb la recent doctrina del TJUE

Declarada nul•la la clàusula sòl continguda en el contracte de préstec amb garantia hipotecària subscrit per les parts litigants, l'Audiència Provincial de Salamanca declara la validesa de la revisió d'ofici duta a terme pel jutge a quo pel que fa als efectes d'aquesta declaració de nul•litat sobre la base de la recent doctrina del TJUE, condemnant a la prestador a restituir la totalitat de les quantitats abonades en excés per la prestatària a conseqüència de l'aplicació de la clàusula declarada nul•la. La jurisprudència del TJUE possibilita el control d'ofici part dels òrgans jurisdiccionals de les clàusules abusives en contractes concertats amb consumidors i usuaris. Així mateix, el jutge pot abordar d'ofici les conseqüències o efectes de la declaració de nul•litat d'aquestes clàusules encara que no hi hagi denúncia de la part afectada, sempre que això no causi indefensió a les parts. Per tant, pot resoldre el que en dret sigui procedent tret que el consumidor renunciï a la nul•litat i / o als seus conseqüències de manera conscient, lliure, voluntària i inequívoca, en aquest cas ha de respectar aquesta voluntat. En aquest cas, quan es va dictar la sentència de primera instància, el TJUE ja havia declarat la inadmissibilitat de la limitació temporal dels efectes retroactius de la declaració de nul•litat de les clàusules abusives en contractes celebrats amb consumidors. Atès que les normes de dret processal intern no poden constituir un obstacle per a l'aplicació real i efectiva del dret d'Unió, el correcte és aplicar la sentència del TJUE de 21 de desembre de 2016, que impedeix limitar els efectes restitutoris vinculats a la declaració del caràcter abusiu. Però cal donar audiència prèvia a les parts per evitar la indefensió. En el supòsit d'actuacions aquesta audiència prèvia no va tenir lloc en primera instància, de manera que, si bé la decisió adoptada va ser correcta, va haver de fer en la forma processal adequada. No obstant això, aquest defecte processal ha estat corregit de facto en segona instància mitjançant la tramitació del recurs, en el qual les parts han deliberat i debatut sobre l'extensió dels efectes de la clàusula declarada nul•la. Això suposa la inexistència d'indefensió, permetent a la Sala resoldre aquesta qüestió i declarar que els efectes de la declarada nul•litat de la clàusula sòl per abusiva no poden limitar-se a la data de la sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013, sinó que han de retrotreure fins a la data de la celebració del contracte. Aquesta decisió no suposa cap modificació substancial de la demanda, en haver sol•licitat la part accionant que els efectes de la nul•litat siguin els que legalment corresponguin, ni constitueix cap incongruència causant d'indefensió ja que es concedeixen els efectes de la nul•litat que legalment procedeixen.

Comments are closed.

Pujar

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies