El Tribunal Suprem, admet l'ús exclusiu, per torns i per períodes successius i recurrents de l'habitatge, com una fórmula "justa" per als casos en què la relació entre els membres de la comunitat de béns no faci possible o aconsellable el seu ús solidari o compartit. També admet aquesta solució quan així sigui sol·licitat per algun comuner. Així ho determina en una sentència del 9 de desembre del 2015. En el cas enjudiciat, tres membres d'una comunitat de béns -la mare i dos germans- van exercitar acció de regulació de l'ús del bé comú contra un quart -una tercera germana-, sol·licitant el repartiment de l'ús de la casa familiar. Davant la impossibilitat d'un ús compartit i no havent-se dut a terme encara la divisió de l'herència, els demandants van reclamar el repartiment de la utilització de l'habitatge per torns alterns i successius, fixats per sorteig. El Tribunal Suprem, al tractar-se d'una comunitat que sorgeix en el període de comunitat postganancial assevera que aquesta és equiparable a la hereditària. Per això, regiran les normes de la comunitat de béns. En aquest sentit, recorda la resolució, atenent al Codi Civil, cada partícip podrà servir-se de la cosa comuna sempre que no impedeixi als copartícips utilitzar-la segons el seu dret. En no poder-se dividir el bé, la solució seria l'ús i gaudi solidari. Però, en aquest cas concret, al produir-se una situació de convivència impossible, aquesta solució "podrà temperar". Davant aquestes circumstàncies, el ponent de la sentència, el magistrat Baena Ruiz, considera adequat l'ús i gaudi successiu i cronològic sol·licitat pels demandants. Això sí, assevera que s'han de complir les condicions: que es doni un tracte preferent a la mare –gaudirà de l'habitatge un 33 per cent dels dies de l'any i la resta es repartiran entre els tres fills-; que el repartiment es fixi per un sorteig en igualtat de condicions que se celebri davant notari; i que les despeses de l'immoble es reparteixin segons el seu ús. Per tot això, la sentència estima el recurs de cassació contra la sentència dictada en apel·lació i ordena que es dugui a terme un sorteig seguint els criteris dictats. El resultat vincularà al comuner que, després de ser convocat, no assisteixi a aquest, sempre que sigui davant de notari.

Comments are closed.

Pujar

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies