Un jutjat allibera els fiadors solidaris d’una hipoteca abusiva que no van ser part en el procés

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 2 de Quintanar de l’Ordre ha dictat una recent sentència (sentència núm 87/2017, de 19 de maig) en la qual resol diverses qüestions en un procés sobre nul•litat de clàusules abusives i reclamació de quantitat contra Caixabank SA. En la sentència es declara nul • litat de […]

Llegir més

El TS dicta no prescindir de límit temporal en l’ús d’habitatge en divorcis amb un fill amb discapacitat

La Sala Civil del Tribunal Suprem s’ha pronunciat per primera vegada sobre l’ús i gaudi de l’habitatge que va ser familiar, en cas de separació i divorci, al progenitor que té cura d’un fill major d’edat amb discapacitat La sentència resol el cas plantejat per una mare que viu amb la seva filla gran d’edat […]

Llegir més

Un jutge anul•la una clàusula hipotecària abusiva que impedia la dació en pagament

Un jutge de Barcelona ha anul•lat una clàusula hipotecària que impedia que el titular s’extingís el seu préstec amb el lliurament de l’habitatge al banc, perquè considera que es tracta d’una condició abusiva de la qual l’entitat financera no va informar degudament als seus clients. En la sentència, el titular del Jutjat del Mercantil número […]

Llegir més

Condemnen el BBVA a tornar les despeses notarials d’una hipoteca abusiva

La decisió, invocant la sentència del Tribunal Suprem que va anul•lar les clàusules sòl dels préstec hipotecaris, condemna també a l’entitat a restituir a la demandant les quantitats que li va cobrar en virtut del límit d’interès de 3,5% anul•lat. Un jutge de Granollers (Barcelona) ha anul•lat la clàusula sòl d’una hipoteca contractada amb el […]

Llegir més

El TJUE ha dictat sentència sobre les clàusules sòl: perd la banca

A 21 de desembre de 2016, s’ha donat a conèixer la sentència del TJUE en l’assumpte sobre retroactivitat dels efectes restitutoris de la declaració de nul•litat de les clàusules sòl. En la sentència, el Tribunal de Justícia Europeu considera que el Dret de la Unió s’oposa a una jurisprudència nacional en virtut de la qual […]

Llegir més

La parella de fet del instituït hereu pot ser testimoni de l’atorgament del testament

La parella de fet de la instituïda hereva pot ser testimoni idoni segons les formalitats previstes en els articles 682 i 697 del Codi Civil, ja que no hi cap una interpretació extensiva dels requisits formals en el testament obert, a la parella sentimental. Així ho ha declarat el Ple de la Sala Primera del […]

Llegir més

El TS fixa doctrina sobre les principals qüestions jurídiques que plantegen els “reconeixements de complacencia” de la paternitat

La Sala civil del Tribunal Suprem ha dictat doctrina sobre els reconeixements de complacencia de la paternitat en una recent sentència, nº 494/2016, de data 15 de juliol, Rec. 1290/2015, de la qual ha estat ponent el magistrat Fernando Pantaleón Prieto. Respecte de la possibilitat d’impugnar la paternitat per reconeixement, la Sala fixa la següent […]

Llegir més

Retiren la pensió d’aliments a un jove per no estudiar ni treballar

La Secció Sisena de l’Audiència Provincial de Pontevedra ha confirmat la decisió del Jutjat de Primera Instància nº 5 de Vigo de retirar la pensió d’aliments a un jove, que té en l’actualitat 19 anys, i que va abandonar els estudis als 14-15. Recorda la Sala que el Jutjat d’Instància va acordar la mesura perquè […]

Llegir més

La determinació de l’import de la pensió compensatòria pot ser fixada amb criteris diferents al de l’equivalent al salari mínim interprofessional

El Tribunal Suprem ha dictat Sentència de data 5 maig 2016 pel qual resol un recurs de cassació per interès cassacional d’unificació de doctrina en relació a la fixació de la quantia de compensació per treball domèstic a l’extinció del règim de separació de béns establerta en l’article 1438 del Codi Civil. El Suprem estableix […]

Llegir més

El retard de sis salaris suposa acomiadament improcedent

El retard en l’abonament de sis salaris justifica que el treballador pugui extingir la seva relació laboral amb dret a la indemnització corresponent a un acomiadament improcedent. Així ho determina el Tribunal Suprem (TS) en una sentència del 24 de febrer del 2016. En el supòsit enjudiciat, l’empleat, després de l’acte de conciliació en què […]

Llegir més