Una condemna per amenaces impedeix la custòdia compartida

La custòdia compartida dels fills resulta incompatible amb la condemna d’un dels cònjuges per delicte d’amenaces en l’àmbit familiar, segons estableix el Tribunal Suprem, en una sentència de 4 de febrer del 2016. El ponent, indica que és determinant per acordar el règim de guarda i custòdia compartida que entre els pares hi hagi mutu […]

Llegir més

La creació i dissolució ràpida de guanys es considera donació

La dissolució immediata de la societat de guanys, sense que hi hagi una “explicació raonable” per aquesta circumstància, impedeix als cònjuges acollir-se al caràcter gratuït de les seves aportacions. Així ho determina el Tribunal Suprem, en una sentència del 23 de desembre del 2015. En el cas enjudiciat, el cònjuge, per mitjà d’escriptura pública, va […]

Llegir més

Un jutge anul·la i acorda el cobrament retroactiu d’una ‘clàusula sòl

El jutge titular del Jutjat de Primera Instància nº 2 de Vic, ha condemnat a una entitat bancària a tornar tot el pagat per la clàusula sòl d’un préstec hipotecari des de la signatura del contracte, el 29 de juny de 2012, en considerar que la impossibilitat d’aplicar la retroactivitat establerta pel Tribunal Suprem es […]

Llegir més

El Suprem admet l’ús per torns de l’habitatge comú

El Tribunal Suprem, admet l’ús exclusiu, per torns i per períodes successius i recurrents de l’habitatge, com una fórmula “justa” per als casos en què la relació entre els membres de la comunitat de béns no faci possible o aconsellable el seu ús solidari o compartit. També admet aquesta solució quan així sigui sol·licitat per […]

Llegir més

El TS modifica el seu criteri i admet que l’ordre penal pot privar un condemnat l’exercici de la pàtria potestat ex art. 55 CP

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha dictat una sentència de data 30 de setembre de 2015 (sentència número 568/2015, ponent Sr. Giménez García) per la qual, modificant el seu criteri anterior, avala la privació de la pàtria potestat per via penal en els casos de delictes castigats amb 10 o més anys de presó, […]

Llegir més