La normativa UE sobre clàusules abusives també és aplicable als procediments concursals

En la seva sentència de data 21 d’abril de 2016, en l’assumpte C 377/14 Ernst Georg Radlinger i Helena Radlingerová / Finway es, el TJUE declara que l’obligació que incumbeix al jutge nacional d’examinar d’ofici que els professionals s’atinguin a les normes del Dret de la Unió en matèria de protecció dels consumidors, també s’aplica […]

Llegir més

Condemna al Servei Navarrès de Salut a 20.000 euros d’indemnització per retard en un diagnòstic

El Tribunal Superior de Justícia de Navarra ha condemnat el Servei Navarrès de Salut a abonar 20.000 euros a l’esposa d’un pacient afligit de càncer que va morir. La Sala del Contenciós-Administratiu del TSJN, que considera provat que es va produir un retard en el diagnòstic, estableix la indemnització no per la mort, sinó per […]

Llegir més

El sistema de custòdia compartida dels fills no eximeix del pagament d’una pensió d’aliments si hi ha desproporció entre els ingressos dels dos cònjuges

La Sala Civil del TS ha dictat una sentència de data 11 de febrer de 2016 (sentència núm. 55/2016, ponent senyor Arroyo Festes), per la qual estableix que el sistema de custòdia compartida dels fills no eximeix del pagament d’una pensió d’aliments si hi ha desproporció entre els ingressos d’ambdós cònjuges. A més rebutja que […]

Llegir més

Una dona ha d’assumir la meitat del deute contret pel seu ex marit per préstecs personals per a despesa familiar

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha dictat una sentència de data 1 de febrer de 2016, per la qual confirma que una dona ha d’assumir la meitat de deute contret pel seu exmarit en concepte de préstecs personals i càrrecs a compte de targetes de crèdit per a despeses familiars, en considerar que el […]

Llegir més

El Suprem admet l’error d’una empresa ‘sofisticada’ amb un ‘swap

El Tribunal Suprem ha donat un pas més en la seva doctrina sobre swaps i ha estimat la demanda d’una empresa sofisticada que va al·legar no haver estat informada dels riscos d’un contracte de permuta d’interès, collaret en la seva terminologia anglosaxona, d’import nominal de 33 , 2 milions d’euros que va substituir a un […]

Llegir més