El TS reconeix la pensió de viduïtat a una dona que es va separar del causant i es va reconciliar posteriorment amb el mateix, sense informar el jutge

La Sala del Social del Tribunal Suprem ha dictat una sentència, de data 4 de març del 2014 ( recurs 1593/2013) , per la qual reconeix el dret al cobrament d’una pensió de viduïtat de 1.967,94 euros mensuals a una vídua que , després d`haver-se separat després de 18 anys de matrimoni , es va […]

Llegir més

No constitueix intromissió en la intimitat la captació de fotos d’una persona per acreditar que resulta injustificada la seva incompareixença en judici

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha fet pública una sentència de data 12 de març del 2014 (recurs número 2365/2011 ) , per la qual, resolent una demanda sobre protecció del dret a la pròpia imatge , estima que no constitueix intromissió il•legítima a aquest dret la consentida de fotografies de la demandant , […]

Llegir més

El TS modifica el seu criteri sobre el reconeixement de la pensió de viduïtat en casos de separació o divorci

El TS modifica el seu criteri sobre el reconeixement de la pensió de viduïtat en casos de separació o divorci El Ple de la Sala Social del Tribunal Suprem ha acordat reconèixer la prestació de viduïtat a una dona que després de la seva separació havia percebut un import mensual com manutenció, sense que en […]

Llegir més

Per a la fixació de la pensió compensatòria en cas de separació s’ha de valorar el temps en què la dona s’ha dedicat exclusivament a la cura de la família

La Sala Civil del Tribunal Suprem acaba de fer pública una sentència, de data 21 de febrer del 2014 ( recurs 2197/2012 ) , per la qual declara que a efectes de la fixació de la pensió compensatòria en cas de divorci , ha tenir en compte el període de temps en què la dona […]

Llegir més

El TS atribueix una custòdia compartida que abans era només de la mare en virtut de la nova doctrina del Constitucional

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha modificat per sentència l’atribució de la custòdia d’un menor que vivia amb la seva mare , imposant la custòdia compartida del pare i la mare ja que la nova doctrina del Tribunal Constitucional veu el règim de custòdia compartida com ” normal i no excepcional “, el que […]

Llegir més