El fet que el fill major d’edat hagi accedit al mercat laboral, encara que sigui amb una retribució reduïda o amb contractes de treball temporals, és causa suficient per extingir l’obligació d’aliments

El fet que el fill major d’edat hagi accedit al mercat laboral, encara que sigui amb una retribució reduïda o amb contractes de treball temporals, és causa suficient per extingir l’obligació d’aliments L’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat sentència, interpretant les normes reguladores de la concessió de la pensió d’aliments d’acord amb la realitat social […]

Llegir més

El TS estableix doctrina jurisprudencial sobre el repartiment de despeses derivades del règim de visites al menor, en cas de separació dels pares

La Sala Primera del Tribunal Suprem ha dictat una sentència, de data 26 de maig del 2014 (recurs 2710/2012), per la qual es fixa com a doctrina jurisprudencial respecte del repartiment de despeses derivades del règim de visites al menor, en cas de separació dels pares que: “Per a la determinació de qui és l’obligat […]

Llegir més

Tres hereves perden milions en impugnar el testament del pare

El Tribunal Suprem ha fallat a favor de l’última voluntat del constructor Joan Banús Masdeu, promotor de la urbanització Mirasierra, i l’ha impost sobre la de les seves tres filles, que han perdut així desenes de milions d’euros per qüestionar el seu testament davant del jutge i demanar al seu germà. Banús, que va morir […]

Llegir més

Condemnats els hereus d’un metge a indemnitzar una pacient pels resultats d’una intervenció quirúrgica realitzada per aquell

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència que confirma la condemna dels hererederos d’un metge a indemnitzar una dona pels resultats d’una intervenció de cirurgia estètica realitzada per aquest metge . Els fets es remunten a 1991 , quan la dona es va sotmetre a una intervenció de micro – liposucció sobre les cuixes i […]

Llegir més

El TS confirma el dret d’una vídua a desnonar el seu fill del pis de l’herència del pare

La Sala Primera del Tribunal Suprem, en Ple, ha fixat doctrina en interès cassacional en un assumpte en el qual es plantejava, com a qüestió doctrinal, si l’esposa del causant, instituïda legatària de l’usdefruit universal de l’herència , ostentava legitimació per a l’exercici de l’acció de desnonament per precari enfront dels instituïts hereus , fills […]

Llegir més