És abusiva la clàusula tipus d’un contracte que obliga al treballador a donar a l’empresa el seu número de mòbil o el seu correu electrònic

Una sentència de la Sala del Social del TS, de data 21 de setembre de 2015, ha desestimat el recurs de cassació d’una empresa en procés de conflicte col·lectiu promogut pel sindicat CCOO, com a conseqüència que l’empresa des d’un cert temps hagués incorporat als contractes de treball del personal de nou ingrés una clàusula […]

Llegir més

El TS redueix la pensió d’aliments que ha d’abonar un pare per no deixar-lo a la ‘ indigència’

La quantia dels aliments serà proporcionada al cabal o mitjans de qui els dóna i a les necessitats de qui els rep “. Davant d’una situació de dificultat econòmica Com ponderar aquest “mínim vital”, perquè el quantum de la pensió d’aliments sigui l’adequat a les necessitats dels menors i a les possibilitats de l’alimentant? La […]

Llegir més

La percepció d’una pensió no contributiva per part d’un fill major d’edat amb minusvalidesa, no extingeix ‘per se’ la pensió d’aliments establerta a favor seu

La percepció d’una pensió no contributiva per part d’un fill major d’edat amb minusvalidesa, no extingeix ‘per se’ la pensió d’aliments establerta a favor seu. La Sala Civil del Tribunal Suprem ha dictat sentència, per la qual estableix que la percepció d’una pensió no contributiva pels fills podrà tenir projecció a l’hora de quantificar la […]

Llegir més

Es cobra viudetat encara que la pensió compensatòria porti un altre nom

Es cobra viudetat encara que la pensió compensatòria porti un altre nom La Seguretat Social no pot exigir que la pensió compensatòria hagi estat fixada amb aquesta denominació exacta per a considerar que es compleix amb el requisit legal per accedir a la prestació de viduïtat d’una divorciada, segons estableix una sentència del Tribunal Suprem. […]

Llegir més

El Suprem autoritza una divorciada brasilera a portar-se el seu fill espanyol al seu país

El Suprem autoritza una divorciada brasilera a portar-se el fill espanyol al seu país La Sala Civil del Tribunal Suprem ha fixat com a doctrina que el canvi de residència a l’estranger del progenitor custodi pot ser judicialment autoritzat únicament en benefici i interès dels fills menors sota la seva custòdia que es traslladin amb […]

Llegir més