El progenitor alimentant en parador desconegut té obligació de pagar aliments a la seva filla menor

El fet que un progenitor es trobi en parador desconegut i no es pugui determinar el seu nivell d’ingressos, Impedeix fixar una pensió alimentària a favor dels seus fills menors? La Sala Primera del TS ha declarat que aquesta situació no impedeix que els tribunals determinin una pensió a favor del menor, a manera de […]

Llegir més

El comprador d’un habitatge pot resoldre el contracte per ser-li denegada la subrogació en el préstec hipotecari si no el va excloure d’aquesta possibilitat

La Sala Civil del TS ha dictat una sentència de data 16 de setembre de 2015, per la qual reconeix com a condició resolutòria expressa d’un contracte de compravenda d’immoble aquella que estableix que “serà motiu de resolució … El fet que per qualsevol un altre motiu l’entitat [bancària] creditora no admetés la subrogació de […]

Llegir més

Condemna per denúncia falsa a una dona que va acusar d’abusos sexuals al pare dels seus fills per recuperar la custòdia

La titular del Jutjat penal nº 3 de Santander ha condemnat una dona a sis mesos de presó i multa de 1.080 euros per presentar una denúncia falsa contra la seva exparella, a qui acusava d’abusar sexualment dels dos fills que tots dos tenen en comú . La dona, que va reconèixer els fets i […]

Llegir més

El TS estableix que la discrepància dels pares sobre la custòdia compartida no impedeix que s’acordi si beneficia els menors

Una recent sentencia de la Sala Civil del TS, sentencia nº 465/2015, de data 9 de setembre de 2015, estima el recurs d’un pare i estableix la custòdia compartida de l’home i la seva exdona respecte dels seus tres fills menors. L’alt tribunal revoca així la sentència dictada en el cas per l’AP de Guipúscoa, […]

Llegir més

L’impagament de la prima no allibera l’asseguradora de la seva obligació d’indemnitzar, fins que no comuniqui al client la baixa del contracte

Les companyies asseguradores queden alliberades indemnitzar els perjudicats per un accident provocat per un vehicle d’un beneficiari que no hagi pagat la primera prima o prima única en una pòlissa d’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor, quan acreditin haver notificat al assegurat la resolució del contracte. Així ho acorda […]

Llegir més