El testament a favor del cònjuge és ineficaç si al moment de l’obertura de la successió ja s’havia produït el divorci

El Tribunal Suprem, en sentència dictada el 28 de setembre passat del 2018, planteja una qüestió bastant comú en la pràctica, això és, que el causant hagi instituït com a hereu al seu cònjuge, del qual després s’hagi divorciat, i que mor sense haver revocat el testament. És ineficaç atenent el que estableix l’article 767 […]

Llegir més

El Tribunal Suprem fixa que qualsevol contacte corporal no consentit de tipus sexual és delicte d’abús i no de coaccions lleus

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha establert que qualsevol acció que impliqui un contacte corporal no consentit amb significació sexual, en què concorri un ànim tendencial (propòsit d’obtenir una satisfacció sexual a costa d’un altre), suposa un atac a la llibertat sexual de la persona que el pateix i, com a tal, constitueix un […]

Llegir més

El pare no pot renunciar a la pàtria potestat sobre la seva filla com a excusa per eludir el compliment de les seves obligacions

L’Audiència Provincial de Badajoz, en la sentència 211/2017, de 11 d’octubre, desestima el recurs d’apel•lació presentat pel progenitor demandat, que es va aplanar a la demanda, i la impugnació formulada per la demandant i confirma la desestimació de la sol•licitud d’aquesta. La sentència considera que no és admissible acceptar la renúncia expressada pel pare, que […]

Llegir més

El Tribunal Suprem fixa des de quan produeix efectes l’extinció de la pensió compensatòria per la convivència del excònjuge amb un tercer

El ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem resol un recurs de cassació en què s’aborda per primera vegada el moment en què es produeix l’extinció de la compensació compensatòria per convivència marital del excònjuge amb un tercer. El demandant sol•licitava l’extinció des de la data d’interposició de la demanda. La sentència de primera […]

Llegir més

El Suprem estableix que l’agreujant de violència de gènere per actuar “en presència” dels fills no requereix que aquests hagin vist l’agressió

El Ple de la Sala Segona del Tribunal Suprem ha establert que l’agreujant prevista per a les agressions de violència de gènere consistent en actuar “en presència de menors” no pot restringir-se a “les percepcions visuals directes, sinó que ha d’estendre a les percepcions sensorials d’una altra índole que possibilitin tenir consciència que s’està executant […]

Llegir més

No és accident in itinere el sofert al porxo de l’habitatge a l’hora d’anar a la feina

El Tribunal Suprem ha establert que s’entén per domicili el lloc tancat en què el treballador desenvolupa habitualment les activitats més característiques de la seva vida familiar, personal, privada i íntima, és a dir, el que comunament es denomina habitatge. L’abandonament d’aquest espai concret s’ha de posar en relació amb el començament del trajecte que […]

Llegir més

Indemnització de 10.000 euros per a una dona a qui es va incloure en la llista de morosos per no pagar uns deutes amb Vodafone

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha condemnat una empresa de reclamació de deutes a indemnitzar amb 10.000 euros per danys morals a una dona les dades del va incloure en dos registres de morosos per un deute de 200 euros que Vodafone li reclamava en relació a serveis de telefonia mòbil, i amb la […]

Llegir més

Una persona amb discapacitat que necessita la intervenció d’un curador per realitzar actes de disposició, sí que pot atorgar testament

El Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat contra la sentència de l’Audiència Provincial d’Astúries que, al seu torn, havia desestimat la demanda d’impugnació de dos testaments notarials atorgats per una dona amb discapacitat intel•lectual. El primer testament va ser atorgat abans de la sentència de modificació […]

Llegir més

El Suprem estableix que el pagament de l’impost per la constitució de les hipoteques incumbeix al prestatari

El Pleno de la Sala Primera notifica la sentencia cuyo fallo adelantó el pasado 28 de febrero en la que resuelve dos recursos sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha estudiado el 21 de marzo dos recursos […]

Llegir més

El Suprem avala prohibir l’entrada al metro a carteristes condemnats per furt

La sentència de l’alt tribunal estableix d’aquesta manera un criteri de jurisprudència definit per a casos com aquest, sobre els quals existia un criteri divergent entre diferents audiències provincials. El Suprem ha admès que s’imposi als condemnats per delicte de furt en una línia de metro la prohibició d’accedir a les instal•lacions del suburbà d’una […]

Llegir més