El Tribunal Suprem fixa que qualsevol contacte corporal no consentit de tipus sexual és delicte d’abús i no de coaccions lleus

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha establert que qualsevol acció que impliqui un contacte corporal no consentit amb significació sexual, en què concorri un ànim tendencial (propòsit d’obtenir una satisfacció sexual a costa d’un altre), suposa un atac a la llibertat sexual de la persona que el pateix i, com a tal, constitueix un […]

Llegir més

El pare no pot renunciar a la pàtria potestat sobre la seva filla com a excusa per eludir el compliment de les seves obligacions

L’Audiència Provincial de Badajoz, en la sentència 211/2017, de 11 d’octubre, desestima el recurs d’apel•lació presentat pel progenitor demandat, que es va aplanar a la demanda, i la impugnació formulada per la demandant i confirma la desestimació de la sol•licitud d’aquesta. La sentència considera que no és admissible acceptar la renúncia expressada pel pare, que […]

Llegir més

El Tribunal Suprem fixa des de quan produeix efectes l’extinció de la pensió compensatòria per la convivència del excònjuge amb un tercer

El ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem resol un recurs de cassació en què s’aborda per primera vegada el moment en què es produeix l’extinció de la compensació compensatòria per convivència marital del excònjuge amb un tercer. El demandant sol•licitava l’extinció des de la data d’interposició de la demanda. La sentència de primera […]

Llegir més

El Suprem estableix que l’agreujant de violència de gènere per actuar “en presència” dels fills no requereix que aquests hagin vist l’agressió

El Ple de la Sala Segona del Tribunal Suprem ha establert que l’agreujant prevista per a les agressions de violència de gènere consistent en actuar “en presència de menors” no pot restringir-se a “les percepcions visuals directes, sinó que ha d’estendre a les percepcions sensorials d’una altra índole que possibilitin tenir consciència que s’està executant […]

Llegir més

No és accident in itinere el sofert al porxo de l’habitatge a l’hora d’anar a la feina

El Tribunal Suprem ha establert que s’entén per domicili el lloc tancat en què el treballador desenvolupa habitualment les activitats més característiques de la seva vida familiar, personal, privada i íntima, és a dir, el que comunament es denomina habitatge. L’abandonament d’aquest espai concret s’ha de posar en relació amb el començament del trajecte que […]

Llegir més