El Suprem estableix que l’agreujant de violència de gènere per actuar “en presència” dels fills no requereix que aquests hagin vist l’agressió

El Ple de la Sala Segona del Tribunal Suprem ha establert que l’agreujant prevista per a les agressions de violència de gènere consistent en actuar “en presència de menors” no pot restringir-se a “les percepcions visuals directes, sinó que ha d’estendre a les percepcions sensorials d’una altra índole que possibilitin tenir consciència que s’està executant […]

Llegir més

No és accident in itinere el sofert al porxo de l’habitatge a l’hora d’anar a la feina

El Tribunal Suprem ha establert que s’entén per domicili el lloc tancat en què el treballador desenvolupa habitualment les activitats més característiques de la seva vida familiar, personal, privada i íntima, és a dir, el que comunament es denomina habitatge. L’abandonament d’aquest espai concret s’ha de posar en relació amb el començament del trajecte que […]

Llegir més

Indemnització de 10.000 euros per a una dona a qui es va incloure en la llista de morosos per no pagar uns deutes amb Vodafone

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha condemnat una empresa de reclamació de deutes a indemnitzar amb 10.000 euros per danys morals a una dona les dades del va incloure en dos registres de morosos per un deute de 200 euros que Vodafone li reclamava en relació a serveis de telefonia mòbil, i amb la […]

Llegir més

Una persona amb discapacitat que necessita la intervenció d’un curador per realitzar actes de disposició, sí que pot atorgar testament

El Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat contra la sentència de l’Audiència Provincial d’Astúries que, al seu torn, havia desestimat la demanda d’impugnació de dos testaments notarials atorgats per una dona amb discapacitat intel•lectual. El primer testament va ser atorgat abans de la sentència de modificació […]

Llegir més

El Suprem estableix que el pagament de l’impost per la constitució de les hipoteques incumbeix al prestatari

El Pleno de la Sala Primera notifica la sentencia cuyo fallo adelantó el pasado 28 de febrero en la que resuelve dos recursos sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha estudiado el 21 de marzo dos recursos […]

Llegir més